1
Vietnamese English
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 quy định tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Viết bởi admin 4364
Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Viết bởi admin 5666
Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam Viết bởi admin 6412
Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ Viết bởi admin 4336
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy Viết bởi admin 7707
Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Viết bởi admin 5567
Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương Viết bởi admin 4891
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Viết bởi admin 4531
Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động Viết bởi admin 4324
Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Viết bởi admin 4542

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3081309
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
2321
1240
11614
3060733
33818
31260
3081309

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn