TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN VÀ KKT CỬA KHẨU HOA LƯ

Nhằm giúp cán bộ quản lý môi trường của các doanh nghiệp trong KCN, KKT cửa khẩu Hoa Lư cập nhật kịp thời và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới về bảo vệ môi trường, nắm bắt những yêu cầu cần thiết để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường của đơn vị, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2016 cho các doanh nghiệp tại các KCN và KKT cửa khẩu Hoa Lư.

Một vài hình ảnh buổi tập huấn

 

Tham dự tập huấn có 64 đơn vị là các đơn vị đầu tư, quản lý hạ tầng các KCN (Minh Hưng – Hàn Quốc, Minh Hưng III, Chơn Thành I, Chơn Thành II, Bắc Đồng Phú, Becamex – Bình Phước, Đồng Xoài I, Đồng Xoài II), các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN nói trên và trong KKT cửa khẩu Hoa Lư. Tại các buổi tập huấn, cán bộ phụ trách công tác quản lý môi trường tại các doanh nghiệp đã được giới thiệu, cập nhật các văn bản mới, quy định trong lĩnh vực môi trường và trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp thứ cấp trong bảo vệ môi trường; đồng thời, cũng được hướng dẫn cách quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, cách phát hiện dấu hiệu bất thường của hệ thống và biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đưa ra những khó khăn, vướng mắc của mình về công tác quản lý môi trường trong thời gian qua để trao đổi  và được Ban Quản lý Khu kinh tế giải đáp, hướng dẫn./.

Phòng Quản lý Môi trường