1
Vietnamese English

PHẤN ĐẤU TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BÌNH QUÂN THỜI KỲ 2016 - 2020 ĐẠT 7,5%/NĂM

Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2010 - 2015); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 5 năm (2015 - 2020) đã nêu trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 9.
 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 ra mắt đại hội.
 
Mục tiêu trong 5 năm tới (2015 - 2020), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định: Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; tạo động lực đưa Bình Phước phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 
Đại hội xác định một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng cần phấn đấu là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2016 - 2020 là 7,5%/năm. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng (tương đương 2.848 USD). Cơ cấu kinh tế (theo giá thực tế) đến năm 2020 là nông - lâm - thủy sản 32,4%; công nghiệp - xây dựng 30%; thương mại - dịch vụ 37,6%. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 là 100.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 đạt 4.850 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 2 tỷ USD. Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm đến năm 2020 đạt 74,8%.
 
Có 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 98% số dân nông thôn và 99% số dân đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 50% trên tổng số xã. Có 25% trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% đề tài sau nghiệm thu được đưa vào ứng dụng hiệu quả. Phấn đấu đạt 8,5 bác sĩ và 30,5 giường bệnh/vạn dân; mức giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,2%o; 95% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên hộ được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Giải quyết việc làm cho 150.000 lao động; khống chế tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị mức dưới 3%.
 
Hàng năm có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng và 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp mới khoảng 6.000 đảng viên. Mỗi tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở được xếp loại khá trở lên; thu hút 80% đoàn viên, hội viên vào tổ chức.
 
Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức
và 2 đại biểu dự khuyết.
 
Để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ trong 5 năm tới (2015 - 2020), đại hội thống nhất đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó đáng chú tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa những ngành, lĩnh vực. Tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; triển khai thực hiện các chương trình kinh tế; tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư công. Nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất lao động, tạo sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; khai thác tài nguyên rừng hợp lý, bền vững gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
 
Đẩy mạnh thực hiện các lĩnh vực xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; phát triển văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước. Đổi mới hoạt động, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; kết hợp hài hòa lợi ích của tổ chức với lợi ích chung và lợi ích của từng đoàn viên, hội viên./.
 
Nguyễn Văn Việt
Nguồn: binhphuoc.gov.vn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3219142
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
422
1142
10151
3201295
25322
46778
3219142

duongdaynongcorona ab

Thông tin tuyển dụng:

- Công ty TNHH Freewell (Việt Nam): số lượng công nhân cần tuyn là 1.000 lao động ph thông (SĐT liên hệ: 036.526.1561 hoặc 036.973.5581)

- Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam): Số lượng công nhân cần tuyển là 500 lao động phổ thông (SĐT liên hệ: 0903.645.146)

- Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn: s lượng công nhân cần tuyn là 500 công nhân lao động phổ thông (SĐT liên hệ: 0271 3834 111 - bấm số nội bộ 114 hoặc 039 3819 410)

 

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn