1
Vietnamese English

PHẤN ĐẤU 100% TTHC ĐƯỢC CẬP NHẬT, CÔNG BỐ CÔNG KHAI

(CTTĐTBP) – Cải cách hành chính nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh tiếp tục hướng tới xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành.

 
Cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.
 
Do đó, thủ tục hành chính (TTHC) phải được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu 100% TTHC được cập nhật, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
 
Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đặc biệt là xây dựng mô hình “một cửa điện tử” cấp huyện. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của tỉnh.
 
Đó là những mục tiêu đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ký ban hành ngày 24/12. Theo kế hoạch này, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện ở 7 nội dung: Cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy, tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính và cải cách trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính./.
Nguồn: www.binhphuoc.gov.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3081188
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
2200
1240
11493
3060733
33697
31260
3081188

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn