1
Vietnamese English

HỘI THẢO BÀN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU, CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

(CTTĐTBP) - Ngày 18/12, Trường Đại học Tài chính – Marketing (TP.HCM) phối hợp Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học về nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Phước theo hướng cạnh tranh đến năm 2025.

Đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp tại hội thảo.

PGS, TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư (Trường Đại học Tài chính – Marketing) cho biết nhìn lại chặng đường 16 năm qua, mô hình tăng trưởng của tỉnh Bình Phước vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về tốc độ tăng trưởng, tính bền vững, hiệu quả và cạnh tranh, đặc biệt là năng lực cạnh tranh của tỉnh so với các địa phương khác và nước ngoài. Do đó, tỉnh cần định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.
 
Theo đó, 3 trong số 15 bài tham luận tổng hợp trong kỷ yếu được trình bày tại hội thảo đều tập trung nhấn mạnh đến việc tỉnh Bình Phước cần phát huy lợi thế để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hội nhập; nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đổi mới và xây dựng các hình thức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Bình Phước. Cùng với đó là nghiên cứu các giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo hướng cạnh tranh đến năm 2020.
 
Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp về chính sách đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, xác định ngành mũi nhọn của tỉnh để có chính sách hỗ trợ đầu tư... Tham gia tại hội thảo, các doanh nghiệp trong tỉnh có điều kiện hiểu sâu hơn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh đến năm 2025. Từ đó, các doanh nghiệp định hướng và lựa chọn ngành nghề đầu tư phát triển cho phù hợp./.
Nguồn binhphuoc.gov.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3081264
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
2276
1240
11569
3060733
33773
31260
3081264

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn