1
Vietnamese English

MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI VỀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI VỀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRONG LUẬT BẢO VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

 

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

Nội dung Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 20 Chương, 170 Điều, trong đó nội dung quy định về Đánh giá tác động môi trường là từ Điều 18 đến Điều 28, Kế hoạch bảo vệ môi trường là từ Điều 29 đến Điều 34.

Về đánh giá tác động môi trường có một số nội dung thay đổi về đối tượng lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 20), hình thức tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 24), thời gian phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 25), đối tượng thực hiện và thời gian thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (Điều 27, 28).

Trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những dự án không triển khai thực hiện trong thời gian 36 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011, tại Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) quy định 24 tháng. Ngoài hình thức tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đồng thẩm định, còn có hình thức khác là lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan về báo cáo đánh giá tác động môi trường (thay vì tổ chức dịch vụ thẩm định như quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2005). Thời gian phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tăng 05 ngày so với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, từ 15 ngày lên 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Chỉ những dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định mới phải thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, thời hạn xử lý của cơ quan chuyên môn là 15 ngày, đối với những dự án phải phân tích các chỉ tiêu môi trường thích hợp thì thời hạn tối đa là 30 ngày.

Đối với những dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường sẽ thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường (thay vì bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2005). Thời hạn thực hiện thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường là 10 ngày, tăng 05 ngày so với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 (Điều 32)./.

Bích Hà

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2965899
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
1804
1276
5405
2945701
15009
51046
2965899

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn