1
Vietnamese English

Những thủ tục hành chính liên quan đến công tác bảo vệ môi trường khi thay đổi trong quá trình hoạt động

Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được đi vào hoạt động sau khi đã thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể có những thay đổi cho phù hợp với những yêu cầu thực tế như tăng quy mô, công suất, thay đổi sản phẩm, thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải …. Những thay đổi đó dẫn đến những thay đổi trong công tác bảo vệ môi trường tương ứng đòi hỏi doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện những thủ tục hành chính có liên quan theo quy định.

Đối với việc tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất, Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định nói trên thì chủ dự án phải có trách nhiệm lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường tùy vào quy mô, công suất sau khi thay đổi. Đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trước khi đi vào hoạt động hạng mục có thay đổi.

Đối với những thay đổi về công nghệ xử lý chất thải để xử lý chất thải triệt để hơn hoặc thay đổi cho phù hợp với thực tiễn (vì lý do tiết kiệm chi phí hoặc áp dụng khoa học kỹ thuật), chủ dự án cần lập báo cáo giải trình trình cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cơ quan chấp thuận bản cam kết bảo vệ môi trường và chỉ được thực hiện khi được cơ quan này đồng ý.

Ngoài ra, căn cứ vào việc thay đổi nguồn thải là chất thải nguy hại (thay đổi chủng loại, tăng 15% khối lượng trở lên), chủ dự án cần tiến hành đăng ký lại chủ nguồn thải (trừ những dự án không bắt buộc lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

NGUYỄN VĂN DŨNG - PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2965972
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
1877
1276
5478
2945701
15082
51046
2965972

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn