1
Vietnamese English

04. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đã được UBND các huyện, thị xã có KCN, KKT ủy quyền thực hiện. Mã số hồ sơ: T-BPC-281004-TT

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công (nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua email), địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án biết về việc xác nhận hoặc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư dự án đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản nêu rõ lý do chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Sau khi đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo đáp ứng theo yêu cầu, Chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ lại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công. Trình tự giải quyết và thời gian giải quyết được thực hiện như hồ sơ nộp lần đầu.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Dự án thuộc diện phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không thuộc Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT khi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, trừ KCN Nam Đồng Phú.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2015;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (Phuluc5-6.doc)Tải Phụ lục 5.6    119 Kb251

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2547990
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
1084
1552
11565
2517511
11565
110626
2547990

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn