1
Vietnamese English

03. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền thực hiện. Mã số hồ sơ: T-BPC-281003-TT

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công (nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua email), địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án biết về việc xác nhận hoặc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư dự án đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản nêu rõ lý do chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Sau khi đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo đáp ứng theo yêu cầu, Chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ lại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công. Trình tự giải quyết và thời gian giải quyết được thực hiện như hồ sơ nộp lần đầu.

- Bước 3: Chủ đầu tư dự án nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Trung tâm Hành chính công

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Dự án thuộc diện phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thuộc các khu công nghiệp KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, KCN Minh Hưng III, KCN Bắc Đồng Phú

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (Phuluc5-4-5.doc)Tải Phụ lục 5.4 và 5.5    43 Kb250

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2547605
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
699
1552
11180
2517511
11180
110626
2547605

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn