1
Vietnamese English

04. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Mã số hồ sơ: T-BPC-280947-TT

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ theo một trong các cách sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm HC, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và nhận phiếu hẹn.

Cách 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Cách 3: Nộp hồ sơ qua email gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

Cách 4: Truy cập vào website https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi để khai trực tuyến hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và lấy mã khai trực tuyến. Sau đó mang hồ sơ và mã khai trực tuyến đến nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công và nhận Biên nhận hồ sơ.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ gốc và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi email hoặc kê khai trực tuyến tại website https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Đề xuất dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư mới) hoặc báo cáo tình hình thực hiện dự án (đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động).

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

- Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (thuộc trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy đinh tại Điều 36 Luật Đầu tư 2014) đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại KCN và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

h) Lệ phí:  Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (mẫu I.1).

- Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu I.3, đối với dự án đầu tư mới) hoặc báo cáo tình hình thực hiện dự án (mẫu I.8, đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động)

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (TT04.doc)Tải mẫu đơn tờ khai    68 Kb475

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2547660
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
754
1552
11235
2517511
11235
110626
2547660

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn