1
Vietnamese English

03. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Mã số hồ sơ: T-BPC-280946-TT

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

+ Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Đối với trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 08 bộ gốc

+ Đối với trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: 04 bộ gốc.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 42 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu tư.

h) Lệ phí:  Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (mẫu I.6).

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (mẫu I.8)

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính của thủ tục hành chính:

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (TT03.doc)Tải mẫu đơn tờ khai    50 Kb441

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2547650
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
744
1552
11225
2517511
11225
110626
2547650

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn