1

02. Xác nhận tài sản gắn liền trên đất. Mã số hồ sơ:T-BPC-281000-TT

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư đề nghị xác nhận tài sản gắn liền trên đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp Bộ phận tiếp nhận và trả một cửa Trung tâm hành chính công (ghi rõ số điện thoại, địa chỉ liên lạc), địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và nhận phiếu hẹn.

Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ liên hệ chủ đầu tư kiểm tra thực địa công trình xây dựng và lập biên bản hiện trạng

- Bước 3: Đến ngày hẹn đến, tại Bộ phận tiếp nhận và trả một cửa Trung tâm hành chính công nhận kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả một cửa Trung tâm hành chính công.

c. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.

- Bản sao Giấy phép xây dựng. Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp mua, bán, nhận tặng cho, đôi, nhận thừa kế thì phải có văn bàn về giao dịch đó theo quy định của pháp luật kèm theo giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu:

- Bản vẽ sơ đồ hoàn công công trình xây dựng phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện. (Đối với công trình, vật kiến trúc đã lập hồ sơ hoàn công trước đây thì không phải lập lại hồ sơ mà hồ sơ hoàn công đó được sử dụng để cấp giấy chứng nhận).

- Giấy xác nhận nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật về PCCC.

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Sơ đồ xác nhận tài sản gắn liền trên đất, làm cơ sở để nộp Sở Tài nguyên Môi trường.

h. Phí, lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu, điều kiện :  Không.

  1. k.Căn cứ:

- Luật Xây dựng năm 2014

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguên và Môi trường trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2634343
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
948
1817
4292
2619697
45299
52619
2634343

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn