1

01. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt N

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức kinh tế, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Trung tâm HCC kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ ghi Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất. Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc.

- Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm Hành chính công thông báo cho chủ sử dụng đất đến nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có).

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Chủ trương cho thuê đất của UBND tỉnh;

- Bản đồ địa chính thửa đất (đã được các Sở ngành liên quan ký xác nhận);

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;

- Bản cam kết thực hiện tiến độ dự án;

- Bản cam kết chứng minh năng lực tài chính;

- Giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư;

- Thuyết minh dự án đầu tư (Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 09 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao đất, cho thuê đất.

h) Lệ phí: 4.000.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao đất theo Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính của thủ tục hành chính:       

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp cao;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phía trên địa bàn tỉnh;

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (TT01.doc)Tải mẫu đơn tờ khai    38 Kb250

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2548631
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
276
1449
1725
2536425
12206
110626
2548631

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn