1
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP Viết bởi admin 2429
Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Viết bởi admin 2371
Hướng dẫn số 26/HD-SNV ngày 09/01/2018 hướng dẫn thực hiện quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Viết bởi admin 2775
Quyết định 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Viết bởi admin 2308
Về việc nộp sáng kiến trong công tác năm 2015 Viết bởi admin 3668
Về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Viết bởi dunguyenict 3896
Quyết định Ban hành bảng điểm thi đua giữa các phòng, trung tâm thuộc BQL KKT Viết bởi dunguyenict 3529
Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng của BQL KKT Viết bởi dunguyenict 4564
Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Viết bởi dunguyenict 4963
Chỉ thị 06/2012/CT-UBND ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tổ chức phát động phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 Viết bởi dunguyenict 5092

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2760037
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
1123
1904
6314
2738297
1123
61196
2760037

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn