1
Vietnamese English

Ban lãnh đạo

TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Minh Chiến

Ngày sinh

: 15/11/1974

Trình độ chuyên môn

: Thạc sỹ

Trình độ chính trị

: Cao Cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

:

Điện thoại di động

: 0913.123.486

Email

:

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Đào Văn Hoàng

Ngày sinh

: 09/10/1960

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị

: Cao cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887522

Điện thoại di động

: 0918.445.599

Email

:

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Huy Hoàng

Ngày sinh

: 19/01/1967

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị

: Cao cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

: 0271.3886202

Điện thoại di động

: 0913.723.972

Email

:

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3081249
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
2261
1240
11554
3060733
33758
31260
3081249

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn