1
Vietnamese English
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 quy định tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Viết bởi admin 4030
Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Viết bởi admin 5398
Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam Viết bởi admin 6055
Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ Viết bởi admin 4005
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy Viết bởi admin 6834
Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Viết bởi admin 4618
Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương Viết bởi admin 4586
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Viết bởi admin 4139
Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động Viết bởi admin 4041
Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Viết bởi admin 4268

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2240364
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
1938
5468
34644
2167134
112763
51515
2240364

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn