1
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Về việc nộp sáng kiến trong công tác năm 2015 Viết bởi admin 1819
Về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Viết bởi banqlkkt 2073
Quyết định Ban hành bảng điểm thi đua giữa các phòng, trung tâm thuộc BQL KKT Viết bởi banqlkkt 1861
Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng của BQL KKT Viết bởi banqlkkt 2624
Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Viết bởi banqlkkt 2667
Chỉ thị 06/2012/CT-UBND ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tổ chức phát động phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 Viết bởi banqlkkt 2560
Thông tư 71/2011/TT-BTC về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thi đua, khen thưởng do Bộ Tài chính ban hành Viết bởi banqlkkt 6310
Thông tư 02/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP về Luật thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi do Bộ Nội vụ ban hành Viết bởi banqlkkt 2425
Nghị định 39/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Viết bởi banqlkkt 2647
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Viết bởi banqlkkt 2790

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

1625670
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
89
1219
3493
1610635
22417
27607
1625670

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn