1
Vietnamese English

Ban lãnh đạo

 

TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Văn Dũng

Ngày sinh

: 24/04/1959

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị

: Cao Cấp

Trình độ ngoại ngữ

: A Anh văn

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

: 0271.3886179

Điện thoại di động

: 0913.937.084

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Đào Văn Hoàng

Ngày sinh

: 09/10/1960

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị

: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ

: B Anh văn

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887522

Điện thoại di động

: 0918.445.599

Email

:

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Huy Hoàng

Ngày sinh

: 19/01/1967

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị

: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ

: B  Anh văn

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

: 0271.3886202

Điện thoại di động

: 0913.723.972

Email

:

 

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

1919138
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
1153
2160
7372
1901657
31855
49330
1919138

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn